Neseďte doma! Príďte si zahrať bowling do modernej haly v Dolnej Strede!
Akcia bowling

Fotogaléria

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling
Bowling
Bowling
Bowling

Bowling